Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 20 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахтай холбогдуулан  Монгол Улсын Ерөнхий малын эмчийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 04 дугаартай  албан даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллаж байна.

Уг ажлын хүрээнд  УОК-ын 178 тогтоолийн дагуу нийт албан хаагчдад мэдээлэл танилцуулан албан хаагчдыг онлайнаар ажил үүргээ явуулах чиглэл өгөн 2020 оны 11 сарын 23-24-ны хооронд Мал эмнэлгийн газар нь Цагаан – Уул захын 48 дэлгүүр, гаднах талбай , Шинэ-Мөрөн, Ижий хайпер маркет, Нар супер маркет, Болор макс ХХК-ны агуулах  зэрэг 5995 м2 талбайд жавелионы 0,02 хувийн уусмалаар шүршиж ариутгав.